BLADEHAMMER: Tenderització i pre-massatge en una sola operació

 

30.10.2001

Una altra de les últimes novetats sorprenents que METALQUIMIA acaba d'introduir és la unitat de tenderització i pre-massatge BLADEHAMMER, que està composta de dos centres actius que interactuen amb la carn i provoquen un efecte sinèrgic de tenderització/estirament (efecte martell) de les fibres musculars, incrementen significativament la superfície d’extracció de les proteïnes miofibril·lars (tenderització), i augmenten, a la vegada, els espais lliures interfibril·lars, la qual cosa permet una fixació millor i molt ràpida de la salmorra en aquests espais durant les primeres fases del massatge (efecte martell). Aquest revolucionari procés es tradueix en una important reducció del temps total del procés, i conseqüentment, en un increment de productivitat de les màquines de massatge, un augment en l’efectivitat de cocció, un millor rendiment en el llescat, una visible millora en la textura de la carn i un lligat intermuscular més bo dels productes carnis cuits tractats amb aquesta nova tecnologia.