Espurnes de Recuperació a la Fira AMI de Chicago, Estats Units

 

28.10.2009

Durant la darrera setmana d'octubre de 2009, METALQUIMIA, conjuntament amb el seu Distribuïdor NU-MEAT TECHNOLOGY, va estar present a la WorldWide Food Expo (la fira comercial de l'AMI, l'Institut Americà de la Carn, que constitueix la fira més important del sector carni de tot el continent americà, i que es va celebrar a McCormick Place de Chicago. Després de 2-3 anys amb el mercat a la baixa, en aquesta ocasió l'AMI ha mostrat guspires d'optimisme ... un raig d'esperança que permet entreveure la llum al final del túnel i, en conseqüència, quan es recuperi la confiança del consumidor del líder de l'economia mundial, es podrà assolir un nou període de bonança en l'economia americana i, a continuació, de la mundial.