FDC COOKLINE: Sistema d’avantguarda en el procés de Cocció i Refredament

 

20.06.2007

La FDC COOKLINE de METALQUIMIA és el sistema més avantguardista de cocció/pasteurització i refredament de productes carnis i aliments preparats, que uneix en un sol sistema de processament totalment integrat, les operacions d’emmotllat, cuita, refredament i desemmotllat, amb un flux totalment automàtic i continu. L’exclusiu sistema de funcionament per convecció forçada i difusa de la FDC COOKLINE maximitza l’intercanvi de calor i optimitza el rendiment tèrmic del procés. Proporciona una significativa reducció dels costos d’energia i una alta regularitat en el procés de cocció/refredament, amb la qual cosa s’obté un producte alimentari microbiològicament més segur i amb una alta qualitat organolèptica. La FDC COOKLINE és el sistema de cocció/pasteurització més modern, eficaç, segur, higiènic i rendible del mercat alimentari mundial per a l’elaboració de productes alimentaris, amb una tecnologia totalment comprovada.