Fotografies aèries de METALQUIMIA

 
Vegi les fotografies aèries de les noves instal·lacions de METALQUIMIA.