Josep Lagares ha estat nomenat membre del Consell del CCRI

 

30.09.2009

El Govern de Catalunya ha aprovat el Decret de creació del CCRI Consell Català de Recerca i Innovació, mitjançant el qual es posa en marxa aquest Consell, pioner a l'Estat espanyol, que assessorarà el Govern en matèria d'Innovació i Recerca, i farà un seguiment del Pacte Nacional per a la Recerca i Innovació signat l'octubre de 2008. Aquest Consell neix amb l'objectiu d'assessorar el Govern sobre les estratègies, les polítiques, la planificació i l'avaluació del sistema de recerca i innovació a Catalunya. El Consell s'adscriu al Departament de la Presidència i formularà propostes i recomanacions sobre aspectes que afectin el desenvolupament del sistema català de recerca i innovació, emetrà informes i avaluarà l'evolució del sistema de recerca i innovació, i participarà en el seguiment del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació, entre altres funcions. El Govern ha aprovat nomenar els membres del Consell Català de Recerca i Innovació, que està integrat per un màxim de quinze membres. Són els següents: Carlos Alejaldre Losilla; Pilar Almagro Marcos; Lluís Arola Ferrer, que en serà el president; Henry Chesbrough; Ana Izquierdo Riezu; Guillem López Casasnovas; Ramon Marimon Suñol; Antoni Massanell Lavilla; Leena Peltonen; Sybille Reichert; Maria Reig Moles, que serà vicepresidenta; Joan Rodés Teixidor, Luc Soete i Josep Lagares, Director General de Metalquimia.