La 3-OPTION triplica les possibilitats de maceració

 

05.05.2011

La nova tenderitzadora/maceradora de carn de Metalquimia 3-OPTION s'ha dissenyat especialment per donar resposta a les actuals necessitats del mercat carni mundial, així com a les demandes de nous productes. La 3-OPTION aporta beneficis directes als processadors carnis, ja que ofereix 3 opcions diferents de tipus de tenderització i intensitat (Basic, RF i VS), amb una optimització de la cocció i del rendiment final i una minimització dels defectes de lligat, forats i PSE.