Potència extra per a la Clipadora PC Clipper

 

28.01.2011

La Clipadora PC-2 Clipper ha estat redissenyada per treballar amb l’embotidora TWINVAC PC-2 i oferir, per primera vegada al sector carni, la possibilitat d’embotir amb doble clipat qualsevol tipus de peça càrnia des de peces individuals fins a barres extra-llargues per al llescat, amb sobreseparació, en línies de producció de capacitat petita i mitjana. Permet treballar amb tripes fibroses i de col·lagen, així com amb tripes de plàstic multicapa.