Needleclean

Accessoris injectores

 

Neteja i desinfecció automàtica d'agulles

Needleclean: Equip per a la neteja, higiene i desinfecció automàtica i simultània de totes les agulles de la injectora.

El NEEDLECLEAN disposa d'un dipòsit per a una solució alimentària de detergent/desinfectant, una bomba centrífuga, grups diversos per allotjar les agulles d'injecció, un PLC i electrovàlvules per realitzar el cicle de neteja. Tot això muntat en un xassís compacte i tancat, amb rodes per a desplaçar-lo i situar-lo a lloc si cal. L'equip disposa de vàlvula manual per buidar els dipòsits. Està dissenyat per allotjar un màxim de 8 contenidors d'agulles. És totalment configurable, degut a que el seu disseny permet d'incloure la quantitat desitjada de contenidors d'agulles segons les necessitts de cada client.

Els temps orientatius mínims de neteja totalment automàtica oscil·len de 3,5 a 6 hores, en funció del número d'agulles. A cada una de les etapes el temps es pot programar.

En una primera fase, la circulació del detergent / desinfectant en el sentit contrari al del treball de les agulles inicia el procés de neteja / desinfecció. En aquesta fase, el PLC es dedica a realitzar un cicle combinat amb temps de circulació a pressió i temps de repòs deixant en immersió les agulles per a cada grup. Amb posterioritat, es buida el detergent del circuit mitjançant la recirculació de l'aire a pressió i s'esbandeix amb aigua. 

A l'última part del cicle de neteja / desinfecció, es recircula aire a pressió per eliminar les restes d'aigua sobrant amb la finalitat d'obtenir unes agulles netes, preparades per treballar ia amb garantia total d'higiene, eficacia i eficiencia al procés d'injecció de carns.

La capacitat mitjana orientativa de cada contenidor es de 52 agulles, en funció del model d'agulla.

Apte per a totes les agulles de les injectores METALQUIMIA estàndard, incloses a les injectores retràctils.

Adaptable a altres tipus d'injectores previ estudi de l'agulla específica.  

Sol·liciti informació

Atenció al client

Per a més informació sobre la capacitat de producció i possibilitats tecnològiques contacteu amb METALQUIMIA

Escriviu-nos a info@metalquimia.com o bé empleneu el formulari de contacte online