Clipadores

 

Clipadores per a tot tipus de tripa: col·lagen, fibroses, plàstic multicapa, etc.

La clipadora contínua doble PC-2 ofereix, per primer cop, la possibilitat d'embotir amb doble clipat qualsevol tipus de peça i permet el clipatge de tripes col•lagèniques i fibroses així com de plàstic multicapa.

El carrusel VACUCLIP-2 està concebut per al clipatge de bosses de carn, sotmeses prèviament al buit, amb un cost mínim de mà d'obra.

Sol·liciti informació

Atenció al client

Sol·liciti informació sobre aquesta gamma de productes

Escriviu-nos a info@metalquimia.com o bé empleneu el formulari de contacte online