COOKLINE MATRIX

Cocció automàtica

 

La nova COOKLINE MATRIX representa l'última novetat en sistemes de cocció / refredament de productes carnis que integra les operacions d'emmotllament,cocció, refredament i desemmotllament en una línia de flux versàtil, matricial i completament robotitzada i intel·ligent. L'exclusiu sistema de funcionamentde la COOKLINE MATRIX maximitza l'intercanvi calòric, optimitzant l'eficiència tèrmica del procés, proporcionant una efectiva reducció de costos energètics i un procés de cocció / refredament d'alta regularitat, i permet obtenir un producte alimentari més segur i d'alta qualitat organolèptica.

Versió 4.0 dissenyada per a la ciber-indústria del futur: la cocció intel·ligent amb seguiment i registre de tots els paràmetres tècnics del procés (variables d'operació, paràmetres tèrmics, valors de pasteurització, gràfics de procés, etc.). Cicles de cocció / refredament programables per a cada tipus de producte i cicle de cocció / refredament. Màxima traçabilitat amb registre històric de totes les operacions realitzades. Gestor de manteniment preventiu i auto-diagnosi d'avaries. Tota la informació accessible a través de SCADA propi des de qualsevol PC de la xarxa corporativa o des d'Internet. Connectivitat amb els principals programes de SCADA i ERP corporatius. Diagnòstic remot a través d'Internet.

Robots de Càrrega i Multimotlles Optimitzats: Permeten la càrrega de diferents tipus de contenidors fent que el sistema sigui d'ús universal en qualsevol indústria alimentària.

Alimentació per Vapor Directe: Ràpida obtenció de la Temperatura de cocció desitjada. Aprofitament 100% de l'Energia (Entalpia) del Vapor.

Tancs Externs d'Acumulació: Tancs externs d'acumulació d'aigua de cocció / refredament per a òptima gestió del cicle de cocció / refredament.

Disposició Calderes: Permet un creixement modular. Facilitat per a l'accessibilitat a dispositius i mecanismes optimitzant enormement les operacions de manteniment sense perjudicar el funcionament integral de la instal·lació.

Productivitat Insuperable: en el Procés d'Emmotllament & Cocció & Refredament & Desemmotllament

Robotització i Sistema Intel·ligent des de l'emmotllament al desemmotllament

Automatització: redueix els temps morts de càrrega / descàrrega

Automatització: minimitza la mà d'obra, evita errors humans

Versatilitat Universal: Possibilitat de treballar amb diferent tipus de motlles i formats

Versatilitat per incorporar nous projectes i formats

Altíssima Regularitat Tèrmica: La millor distribució de temperatures del mercat

Màxim Intercanvi calòric: Efectiva reducció dels costos energètics

Seguretat: garanteix la qualitat organolèptica del producte

Seguretat: garanteix la qualitat microbiològica del producte

Control i traçabilitat 4.0 del emmotllament & cocció & refredament & desemmotllament

Gestió de les variables tèrmiques i de cocció / pasteurització

Disseny avantguardista per a una òptima higiene i seguretat alimentària

Molt fàcil accessibilitat per al manteniment

Sol·liciti informació

Atenció al client

Per a més informació sobre la capacitat de producció i possibilitats tecnològiques contacteu amb METALQUIMIA

Escriviu-nos a info@metalquimia.com o bé empleneu el formulari de contacte online