Filtre rotatiu FR-33

Filtres de salmorra

 

El filtre automátic autonetejador FR-33, especialment recomanat per a injectores MOVISTICK de gran capacitat (models 4000, 4500 i 5500), està concebut per al filtratge de salmorres de tota classe  de viscositat (baixa, mitjana, alta). A l'interior del dipòsit, tres filtres de seguretat connectats a l'aspiració retenen totes les fibres que han aconseguit travessar els pre-filtres de reixeta.  Durant la jornada de treball, pot ser necessari intervenir per tal de netejar aquests filtres de seguretat, operació que es pot dur a terme sense interrompre la injecció, ja que la neteja es fa de forma individual, de tal  manera que mentre un cartutx s'està netejant, la filtració continua amb la resta. La baixa quantitat de salmorra que requereix i el seu control automàtic de nivell permeten un màxim aprofitament de la salmorra.

  • Pre-filtres cilíndrics rotatius de reixetes.
  • Filtres de seguretat.
  • Possibilitat de combinar diferents reixetes i malles dels prefiltres i filtres.
  • Calaix de recollida de trossos de carn provinents de la injectora al pre-filtre, per al seu posterior aprofitament.
  • Desmuntable totalment per al manteniment,  neteja i desinfecció.
  • Connexió a la injectora mitjançant un enllaç ràpid.

Capacitat de producció en funció de les característiques del producte i de la línia de producció. Consulteu a Metalquimia.

Sol·liciti informació

Atenció al client

Per a més informació sobre la capacitat de producció i possibilitats tecnològiques contacteu amb METALQUIMIA

Escriviu-nos a info@metalquimia.com o bé empleneu el formulari de contacte online