Brinmix

Preparació de salmorra

 

Els sistemes de preparació de salmorra BRINMIX permeten la preparació ràpida, controlada i eficient de qualsevol tipus de salmorra o marinat. Disponibles en quatre models (BRINMIX 500, 1000, 1500 i 2000), aquest sistema permet la preparació de lots de fins a 500, 1.000, 1.500 i 2.000 l. respectivament. També es pot demanar, per comanda, la fabricació de models per a la preparació de lots de major mida. El seu sistema ergonòmic d'addició d'ingredients a través de tremuja amb venturi d'aspiració i una bomba de recirculació d'elevat cabal asseguren la creació d'una forta turbulència en el si del líquid que produeix la ràpida dissolució de la salmorra. Opcionalment, l'equip pot estar equipat amb un molí triturador MOLISTICK, element imprescindible per obtenir el rendiment màxim d'ingredients dispersos com els carragenats. Combinat amb tancs d'acumulació aïllats i/o refrigerats, permet conformar plantes completes de preparació i acumulació de salmorra amb un display de control opcional que permet controlar de forma gràfica el flux de salmorra entre els dipòsits i dels dipòsits a la injectora. 

Tremuja de càrrega cònica amb reixeta de seguretat per impedir el pas d'elements estranys que, opcionalment, pot anar equipat amb un sistema innovador de tancament automàtic de la vàlvula d'entrada d'ingredients quan la tremuja queda buida, fet que es tradueix en una minimització de la formació d'escuma. Tanc de preparació cilíndric amb tapa i suport per a MOLISTICK opcional i fons embotit. Camisa de refrigeració aïllada opcional amb control automàtic de temperatura, connectable al circuit de refrigeració de la planta o al grup de fred opcional. Sistema opcional de vàlvules automàtiques per a la distribució de la salmorra cap a l'injectora, dipòsits d'acumulació o qualsevol altre punt de la línia de producció. Display tàctil opcional amb control de temperatura, temps de barreja i comptador de litres de l'aigua de preparació, amb control gràfic de fluxos de salmorra entre tancs i a la injectora, i gestor de manteniment integrat. Màxima facilitat de neteja i desinfecció amb connexions de tipus sanitari a tots els elements i boques CIP opcionals per a la neteja dels tancs.

El sistema es pot subministrar amb una unitat de refrigeració model BRINTHERM, en cas necessari, per refredar l'aigua d'entrada a la unitat BRINMIX i així evitar la introducció de gel en el dipòsit per poder refredar/mantenir la temperatura desitjada de la salmorra. També es poden subministrar la unitat BRINTHERM per baixar i mantenir la temperatura de la salmorra a la unitat  BRINMIX, o bé als tancs d’acumulació, segons la configuració de la instal•lació. La seva finalitat és poder subministrar la salmorra a la temperatura desitjada, ja sigui la filtre de la injectora o qualsevol altre punt necessari de la línia de producció.

Capacitat de producció en funció de les característiques del producte i de la línia de producció. Consulteu a Metalquimia.

Sol·liciti informació

Atenció al client

Per a més informació sobre la capacitat de producció i possibilitats tecnològiques contacteu amb METALQUIMIA

Escriviu-nos a info@metalquimia.com o bé empleneu el formulari de contacte online