Brintherm

Preparació de salmorra

 

La unitat de refredament, control i manteniment de temperatura de salmorres mod. BRINTHERM, està especialment concebuda per a treballar acoblada directament a l'entrada d'aigua de xarxa o acoblada a sistemes de preparació i acumulació de salmorres mod. BRINMIX, amb la finalitat de reduïr i mantenir la temperatura de la salmorra a uns valors estimats. També es pot acoblar als filtres de  les injectores AUVISTICK i MOVISTICK per absorbir els augments de temperatura de la salmorra o marinats, produïts per la recirculació de la mateixa a través de l’injectora i/o per l’intercanvi de calor amb l’ambient; d’aquesta forma es mantenen salmorres o marinats a baixa temperatura, cosa que repercutirà en un increment de la vida útil del producte.

El BRINTHERM consta d’un conjunt de plaques metàl·liques acanalades amb orificis per a permetre el pas dels dos fluids entre els quals es realitza la transferència de calor. El conjunt de plaques està muntat entre una placa bastidor fixa i una altra de pressió desmuntable i es manté pressionat mitjançant perns tensors. Les plaques estan proveïdes d’una junta estanca que sella el canal entre plaques i envia els fluids cap a canals alterns. El número de plaques depèn del caudal, propietats físiques dels fluids i del programa de temperatures.

Els requeriments reals de refredament, han de ser avaluats i calculats en cada cas, segons la instal·lació i les necessitats del client.

Sol·liciti informació

Atenció al client

Per a més informació sobre la capacitat de producció i possibilitats tecnològiques contacteu amb METALQUIMIA

Escriviu-nos a info@metalquimia.com o bé empleneu el formulari de contacte online