Additius i ingredients en la fabricació de productes carnis cuits de múscul sencer

 

Additius i ingredients en la fabricació de productes carnis cuits de múscul sencer

Els additius i ingredients auxiliars de fabricació juguen un paper molt important en la indústria alimentària actual. La seva utilització no és recent, sinó que es remunta a molts anys d'antiguitat i s'ha anat desenvolupant paral·lelament a la industrialització de l'elaboració dels aliments. Els additius i ingredients tenen un paper fonamental a l'hora de mantenir les qualitats i característiques dels aliments, i són necessaris perquè aquests puguin continuar sent segurs, nutritius i atractius per als consumidors. La utilització i dosi dels additius i ingredients, així com la seva declaració a l'etiqueta del producte sol estar regulada pels organismes competents de cada país per oferir seguretat i informació al consumidor. En aquest article es descriuen, de forma resumida, els principals additius i ingredients utilitzats en la fabricació de productes carnis cuits de múscul sencer. No tots són necessaris i la seva utilització depèn del producte que s'ha de realitzar i dels equips i tecnologia de què es disposi. Per això convé conèixer molt bé les propietats i funcions de cada additiu i ingredient: perquè ajudin a aconseguir l'objectiu que es desitja i s'emprin de forma correcta i sense excessos.

Llegiu l'article

Altres documents tecnològics