Efecte del nivell d'assecament sobre la qualitat del xoriç elaborat mitjançant QDS Process

 

Efecte del nivell d'assecament sobre la qualitat del xoriç elaborat mitjançant QDS Process

El període d'assecamentt dels productes carnis com el xoriç constitueix la fase més lenta del procés d'elaboració. La tecnologia Quick-Dry-Slice Process (Procés de QDS ®) permet reduir aquest temps dràsticament i facilita el control del nivell d'assecament del producte. Així, l'objectiu d'aquest estudi va ser valorar la variabilitat de la qualitat de xoriç extra en funció d'uns petits canvis en la minva de pes del producte assecat mitjançant la tecnologia QDS process ® i contrastar-lo amb el producte assecat mitjançant el procés estàndard.

Llegiu l'article

Altres documents tecnològics