Efecte del temps de maduració en la qualitat dels productes carnis cuits i fumats tipus ‘Delikatess

 

Efecte del temps de maduració en la qualitat dels productes carnis cuits i fumats tipus ‘Delikatess

L’article descriu el seguit d’assajos destinats a determinar l’efecte de diferents temps de madurament en la textura del producte de productes cuits i fumats de múscul sencer tipus delikatessen.
Altres documents tecnològics