Embotició de productes de múscul sencer

 

Embotició de productes de múscul sencer

Descripció d'una sèrie d'assajos destinats a comparar l'efecte d'una màquina embotidora-dosificadora automàtica al buit, dissenyada especialment per a l'embotició de productes carnis de múscul sencer, amb altres embotidores existents al mercat utilitzades amb el mateix fi però sense ser concebudes específicament per aquest tipus de productes. En primer lloc, s'estudia la incidència del sistema d'embotició sobre el rendiment del producte en el llescat i es verifica que l'embotidora analitzada aconsegueix una important reducció del nombre de llesques rebutjades per falta de lligat intermuscular. La diferència de rendiment s'analitza posteriorment en base a la menor aparició d'aire oclòs i a la menor formació de pasta intermuscular. En segon lloc, s'analitza la fiabilitat del sistema d'embotició comparant la precisió de dosificació de diverses màquines i es comproven els avantatges qualitatius i econòmics dels sistemes d'embotició-dosificació volumètrics al buit envers els sistemes convencionals.

Llegiu l'article

Altres documents tecnològics