La tecnologia QDS Process® com accelerador exponencial de I+D en curats carnis

 

La tecnologia QDS Process® com accelerador exponencial de I+D en curats carnis

Recentment la tecnologia Quick Dry Slice process (QDS process®) ha revolucionat el procés d’assecament dels productes.
Altres documents tecnològics