Marinat per efecte esprai: una solució definitiva per millorar la textura de la carn

 

Marinat per efecte esprai: una solució definitiva per millorar la textura de la carn

El "marinat" de carn és una pràctica seguida des de temps remots per aconseguir sabors millors i diferents, incrementar la tendresa dels músculs més durs i augmentar la conservació del producte per efecte de la sal. A nivell industrial, aquesta pràctica no existia fins fa poc, ja que no s'havia detectat una necessitat d'investigar i invertir en aquest tipus de processos. Però des de fa uns anys i degut a la demanda creixent de productes de qualitat, s'ha observat un gran canvi en molts mercats i el "marinat" ja comença a formar part dels processos industrials. Aquest article estudia la influència de la injecció amb efecte esprai sobre les característiques organolèptiques i sensorials de diferents tipus de carn. Els resultats demostren que la injecció controlada d'una salmorra contribueix a millorar la qualitat de la carn i influeix directament en l'acceptabilitat d'aquests productes per part del consumidor.

Llegiu l'article

Altres documents tecnològics