Procés de fabricació de productes carnis cuits de múscul sencer-i : la selecció d'un procés

 

Procés de fabricació de productes carnis cuits de múscul sencer-i : la selecció d'un procés

La producció de productes carnis cuits de múscul sencer té diferents motivacions segons les característiques socioeconòmiques, culturals, etc. dels diversos països o de dependència de la problemàtica particular del moment. Des del sibaritisme d'alguns mercats desenvolupats i tradicionals consumidors d'aquest producte fins a la necessitat "d'estendre" la carn cap a les zones de baix poder adquisitiu hi ha una variada gamma de motivacions que posen en relleu la dificultat de la presa de decisió per a la instal·lació de la planta més adequada. Per poder assessorar adequadament els equips que formen part d'un procés és imprescindible disposar d'un coneixement ampli i avantguardista del mercat i dels productes, sense limitar-se simplement a l'equip sinó a tots els factors que envolten el procés de fabricació.

Llegiu l'article

Altres documents tecnològics