Procés de fabricació de productes carnis cuits de múscul sencer-ii: injecció i tenderització

 

Procés de fabricació de productes carnis cuits de múscul sencer-ii: injecció i tenderització

El procés de fabricació de productes carnis cuits de múscul sencer ha evolucionat molt en els últims temps gràcies a l'esforç de nombrosos centres científics i empreses que han apostat per la investigació i la innovació. Aquests amplien, alhora, el coneixement científic i tecnològic i desenvolupen nova tecnologia i nous productes. L'obtenció d'un producte tecnològicament correcte no és funció d'un sol paràmetre, sinó que cadascuna de les fases del procés té una gran importància en la consecució d'aquest fi. Aquest article presenta una descripció exhaustiva de les tres primeres parts operacionals del procés de fabricació de productes carnis cuits de múscul sencer: la preparació de la carn, la injecció d'una salmorra formulada adequadament i la tenderització. Totes i cadascuna d'aquestes operacions repercuteixen en l'aspecte i la qualitat del producte final. Per això s'han de realitzar de la forma més adequada i en consonància amb el producte que es pretén fabricar.

Llegiu l'article

Altres documents tecnològics