Procés de fabricació de productes carnis cuits de múscul sencer: injecció de trimmings

 

Procés de fabricació de productes carnis cuits de múscul sencer: injecció de trimmings

Aquest sistema consisteix en l'aprofitament de retalls i magres (generats en un centre de processament de carns) per a sotmetre'ls a un procés de reducció-emulsificació i aconseguir una emulsió que serà introduïda a la massa càrnia mitjançant una injectora multiagulles. Al llarg d'aquest article s'estudien les diferents variables que poden afectar el procés (tipus de carn i trimmings utilitzats, percentatges de trimmings en salmorra, nivells d'injecció, tipus d'injectora, etc.) i la seva repercussió en el producte final.

Llegiu l'article

Altres documents tecnològics