Procés de fabricació de productes carnis cuits de múscul sencer-iv: embotició i emmotllament

 

Procés de fabricació de productes carnis cuits de múscul sencer-iv: embotició i emmotllament

Un cop la massa càrnia ha estat injectada, tenderitzada, massatjada i madurada d'acord amb els requeriments propis del producte que s'ha de fabricar, és convenient que la carn es col·loqui adequadament dins de les bosses, recipients o motllos que confereixen una forma determinada al producte cuit, que dependrà de les necessitats dels mercat, les possibilitats tecnològiques (productes pèrdua zero) i de la finalitat que tingui el producte final. A continuació es descriuen les diferents possibilitats que existeixen avui a la indústria tant pel que fa als materials plàstics i recipients, com als diferents sistemes o mètodes d'embotició.

Llegiu l'article

Altres documents tecnològics