Procés de fabricació de productes carnis cuits de múscul sencer-v: cocció

 

Procés de fabricació de productes carnis cuits de múscul sencer-v: cocció

Durant el procés de cocció o tractament tèrmic a què es sotmet la carn es desencadenen tota una sèrie de fenòmens fIsicoquímics, bioquímics i microbiològics de gran importància, ja que defineixen la qualitat i les propietats organolèptiques del producte acabat. Hi ha diversos sistemes o equips de cocció: des dels més clàssics i simples als més moderns. Els últims ofereixen un elevat grau d'automatització per a un millor control del procés. A més, el cicle o procés de cocció també pot variar en funció del tipus de producte que es vulgui obtenir. En aquest article es descriu detalladament la importància d'aquest tractament tèrmic i de les fases posteriors, a més d'oferir una visió dels diferents equips que s'utilitzen en l'actualitat per a l'obtenció d'un producte carni cuit d'alta qualitat.

Llegiu l'article

Altres documents tecnològics