Reducció del temps de procés dels productes carnis cuits mitjançant Massatge Intensiu Accelerat (MIA

 

Reducció del temps de procés dels productes carnis cuits mitjançant Massatge Intensiu Accelerat (MIA

04.10.2013

En el present article s'estudia la possible reducció del temps de procés i de maduració d'un fiambre d'espatla mitjançant l'ús del Massatge Intensiu Accelerat (MIA) que proporciona la nova tecnologia TURBOMEAT®

Els temps de procés en la indústria càrnia s'han vist reduïts gradualment en les últimes dècades, i molt especialment els temps de maduració de la carn. En el cas del pernil cuit, "fiambres" i productes afins elaborats amb carn picada i / o emulsions, l'etapa de massatge ha passat de llargues etapes de fins i tot diversos dies a curts processos de poques hores. Tot i això, se segueix buscant una major reducció de temps per a una superior reducció de costos i per a una major linealitat dels fluxos de producció.

D'altra banda, la situació de crisi econòmica duradora ha obligat a reduir costos tant en matèries primeres com en procés. Això ha donat lloc a l'aparició d'una sèrie de nous productes d'alt i molt alt rendiment, el procés dels quals ha de ser el més econòmic i reduït possible.

En el present article s'estudia la possible reducció del temps de procés i de maduració d'un fiambre  d'espatla mitjançant l'ús del Massatge Intensiu Accelerat (MIA) que proporciona la nova tecnologia TURBOMEAT ®, comparat amb el Massatge Intensiu Convencional (MIC) d'un reactor de massatge estàndard (model THERMOMAT de Metalquimia). L'anàlisi i estudi del producte final obtingut per un o altre sistema demostra la capacitat de la tecnologia de Massatge Intensiu Accelerat MIA per aconseguir un producte equivalent al que produeix el massatge convencional MIC, amb una reducció del temps total de procés de fins al 50% .

 

Llegiu l'article

Altres documents tecnològics