Rendibilitat de les línies de fabricació de pernil cuit: adaptació a diferents cicles de maduració

 

Rendibilitat de les línies de fabricació de pernil cuit: adaptació a diferents cicles de maduració

La creixent exigència dels mercats per oferir productes de més qualitat per menys cost, la necessitat de més productivitat i rendibilitat de les línies de procés, l'enduriment de les regulacions alimentàries, així com la major preocupació dels consumidors per la higiene, seguretat i salut alimentàries, entre altres raons, han forçat els fabricants de béns d'equip d'elaboració de productes carnis cuits a buscar noves solucions i oferir nous processos (més automatització, més productivitat, més control, més traçabilitat, més ergonomia, més seguretats, més facilitats de sanitització i manteniment, etc.)

Concretament, totes les plantes de fabricació de productes carnis cuits de múscul sencer busquen la forma d'automatitzar i reduir al màxim el temps emprat a les diferents fases del procés, amb la finalitat d'augmentar al màxim la productivitat i la rendibilitat de la línia. Al llarg de la història de la producció del pernil i l'espatlla cuits, el procés productiu ha experimentat molts canvis, a causa del desenvolupament de la tecnologia (químicament i tècnicament), a les preferències dels consumidors i a l'avançament imparable dels processos de globalització dels mercats.
No tots els canvis tècnics i tecnològics que s'han proposat en el sector han acabat implantant-se com a processos estàndard i aplicables a la majoria dels productes i mercats. Molts han acabat essent simples idees, sense aportació de valor perceptible, altres relegats a produccions i àrees molt determinades i n'hi ha hagut uns quants, pocs, que s'han anat implantant i que actualment són acceptats com a autèntiques millores en el procés, aplicables a un mercat global.

Llegiu l'article publicat a Eurocarne sobre aquesta interessant qüestió.

Llegiu l'article

Altres documents tecnològics