Formulació i mescla d'additius

 

El Departament Tecnològic de Metalquimia ofereix als seus clients el servei de formulació i optimització de salmorres i marinats, una eina imprescindible per millorar contínuament la competitivitat dels productes carnis.

Històricament, la formulació i preparació de salmorres, marinats i additius alimentaris, així com la seva millora i optimització, ha estat un dels serveis més ben valorats pels nostres clients del món sencer.

Actualment, el canvi i l'evolució constant dels mercats alimentaris obliga al processador carni a estar al dia constantment sobre els nous additius i les seves possibilitats tecnològiques. Per això, el Departament Tecnològic de METALQUIMIA ofereix als seus clients el servei de formulació i optimització de salmorres i marinats, eina indispensable per a la millora contínua de la competitivitat dels seus productes carnis que aporta un valor mesurable el 100% en l'augment de la rendibilitat per cada kg processat.

A més, a fi de minimitzar els errors comesos durant la preparació de salmorres d'injecció pels additius incontrolats o pels errors en la pesada dels diversos additius que formen la salmorra i/o el marinat (alguns d'ells en quantitats molt petites), METALQUIMIA posa a disposició dels seus clients les seves moderníssimes instal·lacions de preparació d'additius per a la fabricació de mescles completes d'additius personalitzades (amb tots els additius necessaris excepte sal i aromes) per a la preparació de salmorres / marinats per a la fabricació de qualsevol tipus de producte carni. D'aquesta manera s'ajuda a minimitzar un dels riscos principals amb què els processadors es troben sovint durant la fabricació de productes carnis: els errors en la composició de la mescla.

Tots els additius són completament controlats als nostres laboratoris per tal de garantir-ne la seva qualitat inicial abans de ser utilitzats en la preparació de les mescles.

A més, abans d'expedir-les, les mescles acabades es sotmeten a una rigorosa anàlisi i a un control físic i químic al laboratori. Així es garanteix l'exactitud, homogeneïtat i qualitat final de la mescla.