UTILITZAT ÚNICAMENT PER A DEMOSTRACIONS

REACTOR AUTOMÀTIC DE MASSATGE KM-0 MODEL TURBOMEAT PX-500

Productivitat insuperable, amb reducció de fins al 50% del temps de massatge.

Fabricació de productes de molt alt rendiment, impossibles amb altres tecnologies.

Versatilitat Universal, amb possibilitat de treballar amb tot tipus de carn i rendiments.

Qualitat i Rendiment de llescat sense competència en productes cuits de múscul sencer.

 

Si desitja rebre més informació, contacti amb nosaltres per e-mail news@metalquimia.com o per telèfon 972 214 658

Política de privacitat:
Aquest correu electrònic li ha estat enviat a partir de les dades que vostè va tenir l'amabilitat de facilitar-nos. Si no vol que li enviem més missatges informatius o comercials, ens ho pot indicar responent aquest correu electrònic i indicant al camp Assumpte la paraula 'BAJA'.

© 2019 - Metalquimia SAU - Font de l’Abat, 21 (Sant Ponç de la Barca) 17007 GIRONA
Tel.: +34 972 21 46 58 - Fax: +34 972 20 00 11 · www.metalquimia.com · info@metalquimia.com